maandag 28 februari 2011

Vijf avonden voorlezen uit oeuvre Georg Büchner

Der Hessische Landbote
Op de avonden van maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart wordt via de Duitse regionale radiozender NDR Kultur, steeds tussen 22:00 uur en 22:35 uur, een aflevering van het programma Am Abend vorgelesen voorgesteld.

Grande Disco (1973)Denkmal für Georg Büchner te Darmstadt.
Gerealiseerd door de Italiaanse beeldhouwer Arnaldo Pomodoro (*1926).
Deze hele week zullen teksten klinken uit de Erzählungen und Briefe van Georg Büchner (1813-1837). Op maandag 28 februari leest Bodo Primus (*1938) uit Der Hessische Landbote van 1834.

Jacob Michael Reinhold Lenz
Lenz
Voorlezing uit Lenz — Novelle, unvollendet van dezelfde auteur wordt verspreid over twee avonden. We horen dan de stem van acteur Hannes Messemer (1924-1991). Op dinsdag 1, en woensdag 2 maart kan binnen dat, in totaal ruime, uur het verhaal uit 1835 over de collega-auteur Jacob Michael Reinhold Lenz (1751-1792) aan de luisteraars worden overgebracht.

De beide laatste uitzendingen van deze week van het programma Am Abend vorgelesen zijn ingeruimd voor nog een bijdrage uit de Erzählungen und Briefe van Georg Büchner: Der grässliche Fatalismus der Geschichte, voorgelezen door Christoph Bantzer (*1936). Donderdag 3 en vrijdag 4 maart, op de gebruikelijke uitzendtijd.

donderdag 17 februari 2011

De 'Hollandse' vriend: Jef Last en André Gide

Documentaire op Cultura 24
De komende dagen is op het digitale televisienet Cultura 24, in ieder geval tweemaal, een herhaling te zien van de documentaire L'ami hollandais, Jef Last en André Gide. Het gaat daarbij om een bijdrage van de Tros-televisie.
Voorzijde van de Nederlandse
editie van Gide's dagboeken
uit de periode 1918-1939.
De Franse auteur André Gide (1869-1951), Nobelprijswinnaar Literatuur in 1947, leerde de Nederlandse romancier Jef Last 1898-1972) kennen doordat zij een gedeelde belangstelling die zij koesterden en de bezieling die voor hen uitging van het communistische experiment in de Sovjet-Unie. Door hun kritische houding ten opzichte van diverse aspecten van de sovjet-maatschappij en de zuiveringen die daar in opdracht van Stalin plaats grepen — met als gevolg hun publicaties dienaangaande — kwamen zij zelf in levensgevaar en datheeft ertoe geleid dat beiden de Communistische Partij de rug hebben toegekeerd.

 In Het innerlijk blauw van André Gide — een keuze uit het dagboek 1918-1939 komt diens Nederlandse vriendJef Last diverse keren voor, evenals de verantwoordelijke voor de zuiveringen in Rusland: Stalin; en tevens de vader der Russische revolutie: Lenin, alsmede talrijke andere figuren die in leven en werk van Gide een rol hebben gespeeld. De keuze en vertaling is gerealiseerd door Mirjam de Veth, die het 662 pagia's dikke boek tevens van een voorwoord heeft voorzien.

Uitzendingen

De uitzending van de documentaire in kwestie wordt herhaald op vrijdag 18 februari tussen 20:00 uur en 21:00 uur; een herhaling zal worden uitgezonden in de nacht van zondag 20 op maandag 21 februari, tussen 00:00 uur en 01:00 uur.
Eventuele verdere uitzendingen — tijdens de nachtelijke uren en overdag — zijn te vinden in de programmagegevens op de website van de zender Cultura 24.

maandag 14 februari 2011

Der Turm — naar de roman van Uwe Tellkamp

Arte-televisie, het Frans-Duitse cultuurkanaal bij uitstek, zendt op maandag 14 februari, vanaf 22:15 uur — tot in de nacht op dinsdag 15 februari om 00:55 uur — de registratie uit van het toneelstuk Der Turm, zoals dat in september 2010 is voorgesteld aan de bezoekers van het Staatstheater Dresden. Dat drama is geschreven door de Duitser Uwe Tellkamp, naar diens roman met dezelfde titel. Tellkamp geldt als een literaire ontdekking en is mede daardoor tegenwoordig behoorlijk populair in zijn taalgebied. Hij werd in 1968 in Dresden geboren en is arts van beroep. In Nederland is werk van hem bij uitgeverij De Arbeiderspers verschenen.
De muziek bij het drama  is van Thomas Hertel.De opvoering wordt slechts eenmaal vertoond door Arte-tv. 

donderdag 10 februari 2011

Erotische poëzie over natuurlijke liefde

Holland Doc 24 — één van het rijk geschakeerde palet aan Nederlandse, digitale televisiezenders, die 24 uur per etmaal in de ether zijn — biedt op zaterdag 12 februari de herhaling van een documentaire uit 1996 van Heddy Honigman, die zich liet inspireren door de erotische poëzie van de Braziliaanse auteur Carlos Drummond de Andrade (1902-1987).
Oudere Brazilianen komen in beeld met voordrachten van Andrade's verzen en ze reageren tevens op de inhoud ervan.
Dankzij de Nederlandse letterkundige August Willemsen (1936-2007) kunnen we sedert 1980 beschikken over een ruim voorziene, tweetalige bundel Gedichten. Wilemsen heeft niet alleen de vertaling gerealiseerd, maar tevens heeft hij de keuze uit Andrade's oeuvre gemaakt en heeft hij de Nederlandse bundel van een Nawoord voorzien.
In een lijst Vertalingen achterinde verzameling kunnen we lezen dat er reeds Nederlandse vertalingen van enkele gedichten van deze meester in Nederlandse literaire periodieken waren opgenomen — in Raam, Raster, Bzzlletin en Maatstaf, alsmede in het blad Avenue.
Speciaal voor de Arbeiderspers-bundel heeft de schrijver een — toen nog — ongepubliceerd gedicht afgestaan dat de achterzijde van het boek in handschrift siert, met daarnaast in drukletters nogmaals de oorspronkelijke tekst, aangevuld met de Nederlandse vertaling.

woensdag 9 februari 2011

Vijf weken Gottfried Keller op NDR Kultur (3)

Aansluitend op het verhaal Die drei gerechten Kammacher en het sprookje  Spiegel das Kätzchen wordt heden de drieëntwintigdelige reeks avonden met verhalen van de Zwitserse schrijver Gottfried Keller (1819-1890) [1] voortgezet met de vertelling Die sieben Aufrechten uit 1878, onderdeel van de bundel Züricher Novellen.
Deze presentatie in het programma Am Abend vorgelesen van de regionale Duitse radiozender NDR Kultur neemt in totaal zeven afleveringen in beslag: woensdag 9 februari en de beide daarop volgende twee dagen,en dan nog eens de avonden van maandag 14 februari tot en met donderdag 17 februari, ook dan steeds tussen 22:00 uur en 22:35 uur.
__________
[1] Zie ook onze bijdrage van 18 januari over deze auteur in die radio-reeks, alsmede een tweede, van 22 januari, beide op deze site. De beide links bovenin dit stukje verwijzen naar twee bijdragen op de site All art is quite useless van Rond1900.nl.
__________
Afbeelding: Gottfried Keller in 1885, gefotografeerd door Johannes Ganz (1821-1886).

dinsdag 8 februari 2011

Kronkels en Simon Carmiggelt op Geschiedenis 24

Simon Carmiggelt, alias Kronkel.
Kronkels
In de programmering van het digitale televisiekanaal Geschiedenis 24 worden de komende dagen minimaal acht programma's uitgezonden met Simon Carmiggelt (1913-1987) als protagonist. In tal van die, relatief korte, programma's gaat het om een Kronkel van Vara-tv
. Al die afleveringen dragen die naam omdat daarin steeds een kort verhaal uit het oeuvre van Carmiggelt wordt voorgelezen, dat uit één van zijn vele bundels afkomstig is. Deze verzamelingen in boekvorm zijn steeds keuzes uit de productie van een heel jaar aan Kronkels uit Het Parool — dus uit ongeveer 250 stukjes — en die schifting werd door de auteur zelf gerealiseerd, en zo bleven er meestal zo'n vijftig per bundel over.

Uitzendingen

De losse Kronkels en de VPRO-reeks uit 1962 zijn, voorzover het de avonduren [1] betreft, op genoemd kanaal te volgen op:
dinsdag 8 februari, tussen 21:27 uur en 21:38 uur (Nasleep)
woensdag 9 februari, tussen 21:06 uur en 21:33 uur (VPRO Kronkels uit 1962: Man van alledag)
woensdag 9 februari, tussen 23:45 uur en middernacht (Rikkie)
donderdag 10 februari, tussen 19:45 uur en 20:00 uur (Rikkie)
donderdag 10 februari, tussen 22:59 uur en 23:06 uur (Na jaren)
vrijdag 11 februari, tussen 18:59 uur en 19:06 uur (Na jaren)

Twee praatprogramma's
In de herhaling van een aflevering uit 1997 van het VPRO-praatprogramma De Plantage van Hanneke Groenteman, over kunst en cultuur, volgt — op woensdag 9 februari, tussen 21:33 uur en 22:30 uur — een gesprek met Simon Carmiggelt. 

Op vrijdag 11 februari wordt een aflevering herhaald van een ander, toen zeer spaakmakend praatprogramma: Een groot uur U van Koos Postema — in dit geval uit 1978 —, eveneens met Simon Carmiggelt.
Eigenlijk zou je de volgorde van die beide programma's verwisseld willen zien. Maar. . . . het digitale kanaal Geschiedenis 24 zendt gedurende het hele etmaal uit, en wij beperken ons hier tot het avondprogramma. Dat betekent dat in de gehele programmering dat best al eens zo zou kunnen zijn.

__________
[1] Voor eventuele herhalingen in de periode van middernacht tot ongeveer 18:00 uur raadplege men de programmagegevens op de website van de zender in kwestie.

maandag 7 februari 2011

Herhalingen van een interview met John Coetzee

John Maxwell Coetzee werd 
in 2003 onderscheiden met 
de Nobelprijs voor Literatuur. 
Uit het VPRO-tv-programma met de titel Van de schoonheid en de troost van Wim Kayzer wordt, op de digitale televisiezender Cultura 24, een herhaling gepresenteerd van de aflevering over de Engelstalige Zuid-Afrikaanse schrijver John Maxwell Coetzee (geboren 1940), die zeer ruim heeft duidelijk gemaakt dat hij uiterst bedreven is op het terrein van het geschreven woord, en wel zodanig dat hij reeds tweemaal is bekroond met de prestigieuze Booker Prize. In 2003 werd Coetzee onderscheiden met de Nobelprijs voor Literatuur.
Inmiddels is wel gebleken dat Coetzee veel minder rap is als het om het gesproken woord gaat. De man is zo'n grote perfectionst dat hij wikt en weegt alvorens iets te zeggen. U kunt zien dat hij die reputatie
 eer aandoet als u kijkt naar het interview dat hem werd afgenomen op Diaz Beach bij Kaap de Goede Hoop en dat in genoemd VPRO-programma werd uitgezonden.
De aflevering van het programma is op bovenvermelde zender te zien op woensdag 9 februari, tussen 20:00 uur en 21:20 uur; een herhaling zal worden uitgezonden op donderdag 10 februari, tussen 16:00 uur en 17:20 uur.

zaterdag 5 februari 2011

Vier zaterdagen Faulks on fiction via BBC Two

De komende vier zaterdagen kunnen geïnteresseerden in 'oudere Britse literatuur' min of meer hun hart ophalen, steeds tussen 22:00 uur en 23:00 uur onze tijd. 
Schrijver Daniel Defoe.
Dan worden de afleveringen van een vierdelige reportageserie Faulks on fiction uitgezonden, en daarin verdiept Sebastian Faulks, een in 1953 geboren Britse journalist en romancier, zich in de bekendste figuren uit de Britse letteren en als gevolg daarvan ontdekt hij de verhalen die de achtergrond vormen bij de vele bekende helden, geliefden en snobs, alsmede in de echte schurken die daarin voorkomen. 
Daarbij komen enkele klassiekers der Engelstalige letteren aan bod, zoals Robinson Crusoe uit 1719 van Daniel Defoe (1660-1731), die niet alleen auteur was, maar tevens journalist en koopman; 1984 uit 1949 van George Orwell (pseudoniem van Eric Blair, 1903-1950); en Emma uit 1816 van Jane Austen (1775-1817).

dinsdag 1 februari 2011

Remco Campert met een alfabet als leidraad

Een schrijver is — het spreekt vanzelf — echt nergens, en vooral geen knip voor de neus waard in zijn vak, als hij niet de beschikking heeft over een alfabet. Dat geldt althans voor de auteurs in de westerse wereld, als je bedenkt dat er elders wel boeken verschijnen van mensen die heel wat aan herinneringen kunnen vertellen, maar zelf niet in staat zijn deze op schrift te stellen; schrijvers blijven ze dan toch, zij het iets minder letterlijk dan het lijkt.
Voor onze Nederlandse, vooraanstaande auteur Remco Campert, die medio 2009 het achtste decennium van zijn leven op het ondermaanse — vooral in dat deel ervan dat Nederland heet — heeft voltooid. Al meer dan zestig jaar publiceert Remco Campert in tal van disciplines der Nederlandse letteren.

Het VPRO-programma Het alfabet van Remco Campert over deze auteur dat dezer dagen enige keren wordt herhaald op de digitale tv-zender Holland Doc 24, bestaat in een film als een gedicht, gerealiseerd in 1996. Daarin kunt u zien hoe de schrijver in kwestie, samen met programmamaker Hans Keller mensen en steden bezoeken aan de hand van de letters van het alfabet.
Twee dagen achtereen is deze bijdrage deze week te zien in het programma van genoemde zender: de eerste keer op dinsdag 1 februari tussen 22:12 uur en 23:40 uur, de tweede keer is dat op woensdag 2 februari, 's avonds vanaf 23:05 uur tot in de nacht op donderdag 3 februari om 00:34 uur.
Voor eventuele uitzendingen tussen ongeveer middernacht en 18:00 uur in de vroege avond, raadplege men de website van Holland Doc 24.