woensdag 30 november 2011

Jonathan Swift, auteur van Gullivers reizen, werd op 30 november in 1667, te Dublin geboren

Jonathan Swift, portret door
Charles Jenvas (gest. 1739).
De Ierse schrijver Jonathan Swift werd op 30 november in 1667 geboren in de Ierse hoofdstad Dublin. Hij overleed op 15 oktober in 1745, eveneens te Dublin. Swift werd wereldberoemd, en is dat tot op de huidige dag gebleven, met zijn 'roman' Gulliver's Travels, een boek dat in talrijke talen is overgezet en tot nu toe is blijven fascineren.
Sommige letterkundigen, zoals de Duitse schrijver Martin Walser (geboren 1927), rekenen dit werk tot de tien meest belangrijke boeken met verhalend proza uit de wereldliteratuur.

dinsdag 29 november 2011

Documentaire over Arnon Grunberg op Cultura 24

Arnon Grunberg.
Foto: oktober 2011.
Op woensdag 30 november vertoont de digitale Nederlandse televisiezender Cultura 24, tussen 20:00 uur en 21:00 uur een aflevering van Het uur van de wolf, waarin de Nederlandse schrijver Arnon Grunberg protagonist is. Zijn officiële, complete, naam luidt Arnon Yasya Yves Grunberg; hij werd op 22 februari 1971 te Amsterdam geboren. Op de voorpagina van de Volkskrant verschijnt zijn dagelijkse column, die in ieder geval aanzei tot nadenken. In de VPRO-Gids publiceert hij wekelijks een column met de naam Yasha, en verder schrijft hij als Marek van der Jagt.
David Kleywegt was als genodigde aanwezig op een feest dat in Argentinië werd gegeven ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van Arnon Grunberg. Kleywegt nam bij die gelegenheid het besluit om dat verjaardagsfeest als uitgangspunt te nemen voor een documentaire, waarin hij een poging doet om te onderzoeken in welke mate en op welke wijze het schrijven en het gewoon-menselijke leven van Arnon Grunberg zijn verweven.

Voor eventuele herhalingen van deze film, overdag en tijdens de nachtelijke uren, zij hier verwezen naar de programmagegevens op de website van Cultura 24.

maandag 28 november 2011

Vijf voordrachten uit werk Johann Peter Hebel (1)

In het, op deze site veelvuldig aan de orde gekomen, programma Am Abend vorgelesen van de regionale Duitse radiozender NDR Kultur worden de komende twee weken ─ in beide gevallen, zoals gebruikelijk, van maandag tot en met vrijdag, steeds tussen 22:05 uur en 22:35 uur ─ in totaal tien voordrachten gehouden door acteur Manfred Schradi (1921-1996), uit de verhalen van de Duitse schrijver Johann Peter Hebel (1760-1826). De data met betrekking tot het leven van de voorlezer geven reeds aan dat het hier gaat om oudere opnamen, maar wie het werk van Hebel een beetje kent, zal dat geen enkel bezwaar vinden.
De verhalen in kwestie ─ vijf deze week, en evenzovele in de week die daarop aansluit ─ zijn alle afkomstig uit Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes, uitgegeven door Cotta te Stuttgart in 1811.

Deze week zijn dat Drei Wünsche op maandag 28 november; Kannitverstan op dinsdag 29 november, op woensdag de 30ste november gevolgd door Merkwürdiges Schicksal eines jungen Engländers. Op donderdag 1 december wordt de reeks voortgezet met Unverhofftes Wiedersehen, waarna op vrijdag, de tweede dag van de laatste maand van het jaar 2012, het verhaal Hilfe in der Not deze eerste helft van de reeks afgesloten.
Uit het oeuvre van Hebel staan vanaf maandag 28 november vier onderdelen uit zijn (in totaal negentien) Mancherlei Gute Lehren. Die kunt u raadplegen door hier te klikken.
__________

Afbeelding: Johann Peter Hebel; pastel uit 1795 van Philipp Jakob Becker (1763-1829).

zondag 27 november 2011

Guido Gezelle is op 27 november 1899 overleden


In het voorlaatste jaar van de negentiende eeuw ─ en wel op 27 november 1899 ─ is de Vlaamse dichter Guido Pieter Théodore Joseph Gezelle te Brugge overleden. Hij was op 1 mei 1830 in diezelfde Belgische stad geboren, waar nu een plein naar hem is genoemd met daarop een standbeeld van deze zeer vruchtbare poëet. In de tijd dat ik van de (toen nog) lagere school overstapte naar het middelbaar onderwijs, bleek de eerste bijdrage in de bloemlezing die we in de eerste lyceum-klas gebruikten [1] De ballade van Boerke Naas te zijn. Daar bestond toen minder weerstand tegen dan in die dagen gebruikelijk was tegen de verplichte literatuur. Dat kwam voornamelijk door het humoristische element.
De positieve keerzijde daarvan was dat je, desgewenst, meteen een ruimere woordenschat kreeg, doordat menig begrip voor ons noorderlingen niet bepaald alledaags was: leeuwenhert, zevenschot, alzo, bacht, tronk enz.
Gezelle zal ongetwijfeld levendiger zijn gebleven in Vlaanderen dan dit in de Noordelijke Nederlanden het geval is.
Zie tevens het artikel van heden op onze zustersite Tempel van het fin de siècle. 
Eveneens verwijzen we hier naar een reeks spreuken van Gezelle in onze bijdrage van vandaag op onze zustersite Tempel der Wijze Woorden. En op onze zustersite Tempel der Dichtkunst hebben we vandaag drie van Gezelles Kleengedichtjes opgenomen.

[1] W.L.M.E. van Leeuwen en F.G.A. Stemvers: Verhalen en Liederen I. Groningen, J.B. Wolters.
__________
Afbeeldingen:
1. De Vlaamse dichter Guido Gezelle. Portret naar een oude fotografie.

2. Boerke Naas, naar de gelijknamige ballade van Guido Gezelle. Portret door Pieter Dierckcx (1871-1950).

donderdag 24 november 2011

BBC Radio 3: 'The verb' over het woord sparkling

John Keats, portret door
William Hilton (1786-1839).
Hangt in de National Portrait
Gallery te London.
De aflevering van 'The verb', het literatuurprogramma van de Britse cultuurzender BBC Radio 3, dat op vrijdag 25 november kan worden beluisterd tussen 23:00 uur en 23:45 uur, heeft een speciaal thema ─ al zou je tevens kunnen zeggen dat het een speciale aflevering is over ─ het woord sparkling.
Daarin komt tekstmateriaal voor van William Shakespeare (1564-1616) en van John Keats (1795-1821) uit de tijd der Engelse klassieke dichters, aangevuld met nieuw werk van Jo Shapcott (*1953), een veelvuldig gelauwerde dichteres, en tevens van Val McDermid (*1955); laatstgenoemde geldt als bestselling, award winning crime writer.

dinsdag 22 november 2011

Vandaag in 1916 stierf de schrijver Jack London

Jack London in 1903.
Op deze dag, 22 november, in het jaar 1916 overleed in het Californische Glen Ellen de schrijver Jack London, een pseudoniem van John Griffith die op 12 januari in 1876 was geboren. Een doorzetter, die leefde en leed in uitersten. Hij heeft tal van slecht betaalde baantjes vervuld, maar heeft aan de andere kant met zijn werk als journalist en auteur ─ die een tijdlang over de hele wereld intensief werd gelezen ─ ook heel veel geld verdiend. Ook vandaag de dag worden diverse van zijn boeken nog weer herdrukt, vooral als er weer een verhaal van Jack London is verfilmd.
Over deze bijzondere man is op deze site een lang artikel te vinden, dat door Belgische dagbladen werd aanbevolen vanwege de omvangrijke, veelzijdige inhoud. Die bijdrage is op 9 april 2008 verschenen onder de titel Jack London ─ Een heel vat vol tegenstrijdigheden.

maandag 21 november 2011

NDR ─ Kulturforum: Ingolstadt liegt in Amerika

Marieluise Fleißer
De regionale Duitse radiozender NDR Kultur presenteert op dinsdag 22 november, in de nieuwste aflevering van het programma Kulturforum ─ die zal worden uitgezonden tussen 20:05 uur en 21:00 uur onder de titel Ingolstadt liegt in Amerika.
Daarin wordt een portret geschetst vand e Duitse schrijfster Marieluise Fleißer (1901-1974), die haar grootste bekendheid te danken heeft aan haar Dramen, en vooral twee toneelstukken, te weten Fegefeuer in Ingolstadt (uit 1926) en Pioniere in Ingolstadt waarvan de eerste versie stamt uit 1928.

Hulp van Brecht
Boze tongen ─ onder dewelke zich die van de Duitse literatuurpaus in ruste, Marcel Reich-Ranicki (*1920) bevindt ─ beweren dat Marieluise Fleißer die stukken alleen maar zo adequaat heeft kunnen produceren doordat ze in die jaren als geliefde van één der grootste dramaturgen (uit de eerste helft) van de twintigste eeuw, Bertolt Brecht (1898-1956) fungeerde en van hem de juiste tips heeft gekregen.


Driedelige editie

In 1972 is er een driedelige editie met Gesammelte Werke ─ samen zo'n 1.150 pagina's ─ bij Suhrkamp in Franlfurt am Main verschenen. Het eerste deel bevat de Dramen; in het tweede deel zijn een roman, verhalend proza en essays opgenomen; het derde deel biedt de Gesammelte Erzählungen.

zaterdag 19 november 2011

NDR Kultur herdenkt Kleist in Sonntagsstudio

Twee eeuwen geleden
Op 21 november is het tweehonderd jaar geleden dat de in 1777 [1] geboren Duitse schrijver Heinrich von Kleist een einde aan zijn leven maakte. Hij wilde dat niet alleen doen en had in de loop van zijn laatste periode al diverse anderen gevraagd of ze hem daarin wilden vergezellen, doch de meesten waren van mening dat er wel een (paar) steekje(s) loszaten bij deze Heinrich. 

Uiteindelijk is het hem gelukt een medestander te vinden in de persoon van Henriette Vogel (*9 mei 1780) die aan kanker leed. Ze spraken af voor 21 november van 1811 in een herberg te Potsdam, waarna ze samen de hand aan zichzelf geslagen hebben.


Graf van Heinrich von Kleist en Henriette Vogel.
Foto: 15 maart 
2005, genomen door Doris Antony.

Sonntagsstudio

In het programma Sonntagsstudio van de regionale Duitse radiozender NDR Kultur, uit te zenden tussen 20:05 uur en 22:00 uur, wordt een spuertocht gerealiseerd door het leven en het oeuvre van (Bernd) Heinrich (Wilhelm) von Kleist. Dat gebeurt aan de hand van gedichten en brieven van de man zelf, maar ook op basis van minder bekend geworden prozateksten en tevens met behulp van uitspraken die tijdgenoten
 hebben gedaan over deze geniale man der Duitse letteren.
Op zijn tweehonderdste sterfdag begint op dezelfde radiozender de vijfdelige reeks voorlezingen uit Kleists verhaal Die Marquise von O... Edith Clever leest. Dat gebeurt in het op deze site veelvuldig aan de orde gekomen programma Am Abend vorgelesen.

____________
[1] Hoewel de officiële gegevens vermelden dat Heinrich von Kleist op 10 oktober van genoemd jaar het levenslicht zag, beweerde hij zelf dat het op 18 oktober is geweest.

donderdag 17 november 2011

Joost van den Vondel: werd 17 november geboren

Het is inmiddels even geleden ─ 't was in het jaar 1587 ─ dat één der grootste Nederlandse dichters, genaamd Joost van den Vondel, te Keulen werd geboren. De man, die eveneens middenstander was, is op 5 februari 1679 overleden. Hij heeft een enorm oeuvre nagelaten, waarvan Gysbrecht van Aemstel ongetwijfeld nog steeds de grootste bekendheid geniet, al zal dat meer en meer slechts qua titel zijn en niet qua inhoud.
In mijn gymnasiumtijd heb ik, voor het vak Nederlands, de Rey van Clarissen ─ "O Kerstnacht schoner dan de dagen...." ─ daaruit voorgedragen, doch ook toen ─ en dat is inmiddels prehistorie want een halve eeuw geleden ─ werd er tegen dergelijke literaire uitingen voornamelijk aangekeken als een middel om schoolkinderen onnodig te belasten met zinloze zaken, zoals bijna allen, die ik me uit die jaren herinner, dat ook vonden van het meesterwerk uit de negentiende eeuwse Nederlandse letteren: Camera obscura uit 1839 van Hildebrand (Nicolaas Beets: 1814-1903).

Toch is er in de tweede helft van de twintigste eeuw nog flink wat over Vondel gepubliceerd, onder meer in reeksen die (mede) ten behoeve van het onderwijs in de Nederlandse letteren werden gepubliceerd, zoals Literaire verkenningen, een serie van uitgever A.W. Sijthoff te Leiden.
In 1970 is in die reeks uitgekomen, geschreven door Cath. Ypes, Met Vondel van de Rode Zee naar de Chinese Muur ─ Reien uit zijn toneelwerk. Een jaar eerder was in dezelfde serie een deel, geschreven door L. Rens, verschenen met de titel O zoete vrijheid! ─ Vondel als strijder voor vrijheid en vrede.
Prof. B.H. Molkenboer zag in Vondel een man met een christelijke boodschap, getuige zijn bijdrage in een reeks getuigen van Christus. Deze geleerde uit de orde der Dominicanen had reeds in 1913 bij Paul Brand een bundel Vondelschetsen in het licht gegeven: uitgekomen in de Witte Bibliotheek.
Vondels Spelen zijn onder meer in de Nederlandsche Bibliotheek van de Maatschappij voor Goede en Goekope Lectuur te Amsterdam uitgegeven, aangevuld met een bundel Kultuurbeschouwende inleiding tot Vondels spelen. De belangrijkste van diens spelen zijn eveneens in een tweedelige Elsevier-reeks uitgekomen, onder meer met een donkerbruine leren rug.
Naar aanleiding van de driehonderste sterdag van Vondel in 1979 hebben de uitgevers Martinus Nijhoff, Tjeenk Willink en Noorduijn een bundel artikelen uitgegeven onder de titel Visies op VONDEL na 300 jaar Twee decennia later kocht ik dat fraai staaltje uitgeefkunst in een de tand des tijds trotserende paperback voor een rijksdaalder bij de bekendste dumpboekwinkel van de Nederlanden.  

dinsdag 15 november 2011

Geboortedag Gerhart Hauptmann vandaag herdacht

De Duitse auteur en
winnaar van de Nobelprijs
Letteren (1912). Foto uit
1914 van Nicola Perscheid.
In 1912 werd de Nobelprijs voor de Letteren toegekend aan de Duitse auteur van vooral toneelstukken met een sterk sociaal engagement: Gerhart Hauptmann, die toen vijftig jaar oud was; hij overleed in 1946. Op dat moment zal niemand er aan hebben gedacht dat deze zelfde man zich zou encanailleren met de partij van Adolf Hitler en zich zelfs zo ver zou verlagen dat hij in het openbaar de Hitlergroet bracht.
Filosoof Ludwig Marcuse (1894-1971), een gemoedelijk man en iemand die wist dat in het leven niet alles kon lopen zoals men zich dat had voorgesteld, of had gehoopt, heeft in een van zijn essays laten weten dat hij geen respect meer voor deze grootmeester uit een belangrijke periode der Duitse literatuur van, vooral, de eerste helft van de twintigste eeuw, juist vanwege zijn engagement voor de kongsi van de Grootste Misdadigers uit de Duitse geschiedenis, en dat kan men begrijpen.

maandag 14 november 2011

Reportage over toneelschrijver Alan Ayckbourn

De Britse televisiezender BBC One presenteert op dinsdag 15 november een reportage over de Britse auteur, van voornamelijk blijspelen: Alan Ayckbourn ─ Greetings from Scarborough luidt de titel. Hij werd in 1939 geboren.
In ons land is deze schrijver bekend geworden door zijn komedie Slippers, populair geworden bij het Nederlandse theaterpubliek, voornamelijk door het optreden van Mary Dresselhuys (1907-2004), die tot op zeer hoge leeftijd 0p de planken heeft gestaan.

In de reportage, die zal worden gepresenteerd door Alan Yentob, en die zal worden uitgezonden tussen 23:35 uur op genoemde datum en 00:45 uur in de nacht op woensdag 16 november, wordt onder meer gezocht naar een antwoord op de vraag waardoor die enorme populariteit is ontstaan. 
Hoe komt het dat deze auteur volgens heel velen de beste toneelschrijver van deze tijd is?
Elk nieuw stuk gaat steevast in première in het Stephen Joseph Theatre in Scarborough.
Een herhaling zal worden uitgezonden op in de nacht van zondag 18 op maandag 19 december, tussen 00
:00 uur en 01:05 uur onze tijd, in het BBC Four/programma Imagine . . .
__________
Afbeeldingen
1. Auteur Alan Ayckbourn. Foto overgenomen van diens website.
2. Het Stephen Joseph Theatre in Scarborough.

donderdag 10 november 2011

Portret van schrijver Adriaan Morriën: oude ogen

Neerlands digitale televisiekanaal Cultura 24 presenteert op vrijdag 11 november een filmportret van de Nederlandse auteur, dichter, vertaler, criticus en essayist Adriaan Morriën (1912-2002). Deze documentaire stamt uit 1993, toen de man 81 jaar was. Gedurende één dag is deze heer van de letteren gevolgd, in zijn huis aan de Plantage Muidergracht in Amsterdam.
De film is op genoemde zender te zien tussen 20:00 uur en 21:00 uur. Eventuele herhalingen kunt u wellicht vinden in de Programmagegevens op de website van de zender in kwestie.
In een interview, dat op 21 oktober 1999 is gepubliceerd in de Volkskrant, heeft de schrijver in kwestie de gedenkwaardige uitspraak gedaan: "Ik heb me voorgenomen als ik dood ben niet meer te schrijven. Ik ga niets doen."
Hij zal nu veel vrije tijd hebben, als hij zich
 inmiddels niet toch heeft laten verleiden de pen opnieuw ter hand te nemen.
__________
De foto van de auteur is overgenomen van een website die geheel is gewijd aan Adriaan Morriën, zijn lust en zijn leven: schrijven.

dinsdag 8 november 2011

Bram Stoker en Margaret Mitchell werden beiden op 8 november geboren, maar met 53 jaar afstand

Margaret Mitchell.
Foto uit 194
1
.
Margaret Mitchell
Ze zijn beiden geboren op 8 november, en tegenwoordig nog steeds ongeveer even beroemd als ze een halve eeuw geleden waren: de Ierse schrijver Bram Stoker, geboren in 1847, en de Amerikaanse Margaret Mitchell, die in 1900 het levenslicht zag. Laatstgenoemde werd en bleef tot op de huidige dag beroemd door haar ene boek: de roman Gone with the wind (Nederlands Gejaagd door de wind), gepubliceerd in 1936. Daarvoor werd ze met de Pulitzer Prijs onderscheiden. De Nederlandse vertaling is in 1940 verschenen. Tot die onsterfelijke roem werd mede bijgedragen door de verfilming van Victor Fleming (1889-1949), in 1939, met Vivien Leigh (1913-1967) en Clark Gable (1901-1960) in de voornaamste rollen. Zijn aandeel in deze film was zijn meest befaamde daad, en bezorgde hem, mede, de bijnaam King of Hollywood.

Schrijfster Margaret Mitchell overleed, net als de regisseur van de verfilming van Gone with the wind, in 1949. Sommigen meenden dat ze nog heel wat van die prachtige boeken zou hebben geschreven als ze maar verder had geleefd. Veel meer dan gissen is zulks echter niet.

De Ierse auteur Bram
Stoker, de vader van de
Dracula-verhalen.
Bram Stoker
De Ier Bram Stoker werd op deze dag in 1847 geboren en hij overleed op 20 april 1912. Hoewel hij meer boeken heeft geschreven dan zijn Amerikaanse collega, die nog net in de negentiende eeuw werd geboren, is hij eigenlijk ook alleen bekend gebleven vanwege dat ene boek over de Vampier uit Transsylvanië: Dracula, voor het eerst uitgekomen in 1897, zes jaar na zijn eerste boek. In 1914 publiceerde hij nog een bundel verhalen, met eveneens de naam Dracula in de titel. Bram Stoker werd niet zelden gekwalificeerd als de vader van Dracula. Zijn boek werd diverse keren verfilmd. De meest acceptabele, want hilarische en niet alleen maar slagtandje-in-wording tonend was de versie van Roman Polanski uit 1967: The Fearless Vampire Killers, met de Nederlandse titel Met Jouw Tanden in mijn Nek.

maandag 7 november 2011

Tien avonden Michael Koolhaas op NDR Kultur

Voorplat van een
Nederlandse editie
van genoemd boek.
Literair genie Heinrich von Kleist
De verwachting die we verleden week hebben uitgesproken in verband met werk van de schrijver Heinrich von Kleist (1777-1811) in ons artikel van donderdag 3 november ─ en het voorlezen daaruit in het radioprogramma Am Abend vorgelesen van de Duitse zender NDR Kultur, dat elke werkdag tussen 22:05 uur en 22:35 uur wordt uitgezonden ─ is bewaarheid. De komende tien werkdagen ─ maandag de 7de tot en met vrijdag de 11de november, en in de volgende week van maandag de 14de tot en met vrijdag de 18de november ─ wordt voorgelezen door de befaamde Duitse toneel-, televisie- en filmacteur Rolf Boysen (*1920) uit het verhaal ─ sommigen vinden het boek een roman ─ Michael Koolhaas van de hier genoemde Duitse geniale schrijver.

Achtergronden
De eerste druk van Michael Koolhaas werd gerealiseerd in de juni-uitgave 1808 van Phöbus ─ Ein Journal für die Kunst, maandblad onder redactie van Kleist zelf en Adam Heinrich Müller (1779-1829), econoom, publicist en literair criticus.

Daarbij moet echter worden aangetekend dat in die editie het eerste kwart van het hele verhaal werd gepubliceerd.
Ludwig Achim von Arnim.
Portret uit 1805 door
Peter Eduard Ströhling
(1768-1826).
Achim von Arnim (1781-1831) kwalificeerde het afgedrukte als "eine treffliche Erzählung, wie es wenige gibt."
In de editie van Kleists Erzählungen uit 1810 (deel 1) draagt de geschiedenis ook nog een ondertitel: Aus einer alten Chronik.

Oorsprong

Het is niet uitgesloten dat het idee voor Michael Koolhaas uit Kleists studietijd stamt. Een van zijn docenten suggereerde aan de hand van een essay dat men ook de mogelijkheid moet hebben om zelf voor recht te zorgen als de staat het laat afweten.
De belangrijkste bron voor deze geschiedenis is echter afkomstig van Peter Hafftitz: Nachricht von Hans Kohlhasen, einem Befehder derer Chur-Sächsischen Lande. . . 
Michael Koolhaas is een gevleugeld woord geworden waarmee  iemand kan worden aangeduid die geen recht wedervaart en zelf in actie komt om voor recht te zorgen.

donderdag 3 november 2011

Am Abend vorgelesen: Das Erdbeben in Chile

Naar een historisch gebeuren
In de reeks Am Abend vorgelesen, die op de meeste werkdagen van het jaar, en daarmee vijf dagen per week door de regionale Duitse radiozender NDR Kultur wordt uitgezonden, is de beurt op vrijdag 4 november aan de Duitse grootmeester der letteren Heinrich von Kleist, geboren op 18 oktober 1777, en overleden op 21 november 1811. We zullen hem de komende weken derhalve nog wel vaker tegenkomen.
Op 4 vrijdag 4 november wordt in genoemd programma voorgelezen uit Das Erdbeben in Chile. Dat verhaal is gebaseerd op een ware gebeurtenis op 13 mei 1647 in genoemd land, waarbij de stad Santiago werd verwoest.

Eerst gepubliceerd in tijdschrift
De eerste versie van dit verhaal is verschenen in het Morgenblatt für gebildete Stände van uitgever Cotta, in de editie van 10-15 september 1807. Het gehele verhaal besloeg 29 alinea's.
In de boekuitgave van de Erzählungen, uitgekomen in 1810, heeft de uitgever het geheel tot drie grotere afdelingen samengevoegd, zonder daarbij de tekst zelf aan te tasten.
In de ééndelige editie van de Sämtliche Werke, in 1968 uitgegeven door Winkler in München, beslaat het verhaal elf dicht bedrukte bladzijden.
__________

Afbeelding: Tekening van Peter Friedel uit 1801, in opdracht van de geportretteerde, die deze heeft bedoeld voor zijn verloofde Wilhelmine von Zenge.

woensdag 2 november 2011

Cultura 24: Veel aandacht voor Remco Campert

In het centrum van de aandacht
Dat de Nederlandse schrijver Remco Campert (geboren 1929) dezer dagen zeer nadrukkelijk in de belangstelling staat, is niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat zijn opzienbarende boek uit 1961, Het leven is verrukkulluk een halve eeuw na verschijnen, in de dertigste druk, al bijna twee weken op vele stapels in de Openbare Bibliotheken in ons land verkrijgbaar is voor nop; officieel voor de vaste cliëntèle van de OB, in de praktijk kan iedere bezoeker die even binnenwandelt een exemplaar meenemen, en dat is en blijft een goede zaak. Nederland leest is het motto waaronder dit boek verschijnt en de manifestatie zich van 21 oktober tot en met 18 november aan oog en oor der geïnteresseerden voltrekt.

Woensdag 2 november
Vanaf woensdag 2 november zijn er op het digitale televisiekanaal Cultura 24 drie programma's over Remco Campert te zien en daarnaast figureert hij nog in twee uitzendingen, die samen één gebeurtenis documenteren. Dat laatste is het geval in Chabot, Mulder en Campert: Tot zoens (1), een NTR-programma waarvan het eerste deel wordt gepresenteerd tussen 20:00 uur en 20:41 uur.

In aansluiting volgt, tot 21:00 uur, een gesprek met Remco Campert in de herhaling van een aflevering van het tv-programma Knetterende Letteren.

Donderdag 3 november
Foto: Cleo Campert.
Afgedrukt op het 
achterplat van de
Nederland Leest-
editie 2011: Het
leven is verrukkulluk.
Op 3 november wordt het tweede deel van de registratie van het theaterprogramma met Bart Chabot, Jan Mulder en Remco Campert: Tot zoens uitgezonden, tussen 20:00 uur en 20:51 uur, direct gevolgd, tot 21:00 uur, door een aflevering van het altijd kort durende programma Op het nachtkastje, waarin Remco Campert ook als protagonist heeft gefungeerd.

Vrijdag 3 november

Op de laatste werkdag van de lopende week zendt Cultura 24 een herhaling uit van Avro's Close up-aflevering van remco Campert, een zondagskind. Die aflevering betreft een documentaire over deze auteur, welke werd uitgezonden ter gelegenheid van diens zeventigste verjaardag, die op 28 juli 1999 heeft plaatsgegrepen.