donderdag 12 januari 2012

Op 12 januari in 1876 werd Jack London geboren

De veelgelezen schrijver Jack London (1876-1916) werd op 12 januari 1876 geboren. Hij vergaarde snel roem, ook internationaal, en niet alleen als auteur van avonturenboeken, maar tevens als voorvechter van een internationaal fatsoenlijk socialisme.
Over hem is op deze site een omvangrijk artikel te vinden over Jack London, gepubliceerd op 9 april 2008. Naar aanleiding van zijn sterfdag werd aan hem, eveneens op deze letterensite gemomoreerd. Dat was op 22 november 2011.

Geen opmerkingen: