maandag 9 januari 2012

Heden wordt sterfdag Nynke van Hichtum herdacht

Op 9 januari 1939 overleed de schrijfster Nynke van Hichtum, geboren te in 1860, als Sjoukje Maria Diederika Bokma-de Boer. Ze werd de levensgezel van de socialistische voorman Pieter Jelles Troelstra
(1860-1930). Ze maakte naam als schrijfster; haar bekendste boek werd Afke's tiental, dat oorspronkelijk in het Nederlands werd gepubliceerd.
Over haar leven werd door regisseur Pieter Verhoeff in 2001 de Nederlandse speelfilm Nynke gerealiseerd.

Geen opmerkingen: