zondag 29 juni 2008

Gustave Flauberts Madame Bovary in Normandië

Herhaling van drie decennia geleden
In de nacht van maandag op dinsdag, tussen 02:15 uur en 03:00 uur, herhaalt het Zweite Deutsche Fernsehen een reeds oude reportage over — in ieder geval volgens de opvatting van de Duitse schrijver Martin Walser en, vast niet in de laatste plaats, eveneens naar de mening van onze eigen Nederlandse auteur Gerrit Komrij — één van de tien meest belangrijke romans uit de gehele wereldliteratuur met als titel Madame Bovary — Moeurs de province, stammend uit de pen van Gustave Flaubert (1821-1880), voor het eerst uitgekomen in 1857. De titel van de ZDF-uitzending luidt: Vor 30 Jahren: Madame Bovary in der Normandie. Het betreft hier een drie decennia eerder uitgezonden reportage over de zoektocht naar die plaatsen in Normandië waar het verhaal in kwestie zich heeft afgespeeld.

Bijzonder boek
Deze roman heeft overigens voor heel wat opschudding gezorgd, aan het eind van de jaren vijftig in de negentiende eeuw. Zonder daar gedetailleerd op in te gaan, zij verwezen naar de hierbij afgebeelde titelpagina van de Édition définitive — in dit geval uit 1906 — pak weg een halve eeuw nadat het boek voor het eerst was verschenen — waarin na de roman tevens zijn opgenomen: Requisitoire, Plaidoirie et jugement DU PROCÈS INTENTÉ À L'AUTEUR devant le Tribunal Correctionnel de Paris — Audiences des 31 janvier et 7 février 1857. Daaruit alleen al kan men aflezen hoeveel sommige dwalende geesten in het werk stellen om kunst verboden te krijgen, een fenomeen dat tot op de huidige dag niet alleen is blijven bestaan, doch ook bij vlagen in verhevigde mate opnieuw de zeven koppen van de eigen draak in beweging zet, en vooral wordt zulks altijd aan de orde gesteld door lieden die voor zichzelf en de eigen groepering steeds om Vrijheid roepen.
_____________
Afbeelkdingen
1. Voorzijde van één der laatst verschenen edities van Madame de Bovary in de reeks Livre de Poche.
2. Auteur Gustave Flaubert: "Madame Bovary, c'est moi."
3. Titelpagina van de édition définitive van Madame Bovary.

Geen opmerkingen: