woensdag 10 juni 2009

Louis Couperus en zijn oeuvre vandaag herdacht


Korte Arabesken
Het bovenstaande is de eerste pagina van de tweede bijdrage in de bundel Korte Arabesken uit 1911 van Louis Couperus (1863-1923). Het is de voor taalgevoeligen anno nu het bloemrijke dat boeit, ook al zouden zij hier en daar wel eens een kleine zonde tegen de huidige regelen der kunst van orthografie, grammatica, syntaxis of stilistiek kunnen aantreffen, maar dan geef ik hun allen hier en nu te bedenken dat Couperus beslist hetzelfde zou denken — en dit eventueel op schrift stellen — als hij één en ander van onze schrifturen zou lezen, en dan hoeven we nog niet eens te wijzen naar minderbegaafden die net iets te veel moeite hebben met een alfabet van zesentwintig letters.
Dat wij u op deze dag met bovenstaand citaat uit dat Romantiesch avontuur confronteren, ligt besloten in het feit dat deze auteur — een der grootste schrijvers uit onze letteren van eind negentiende en begin twintigste eeuw — op tien juni werd geboren. En hoewel we zo onze eigen gedachten koesteren omtrent herdenken en al wat daarbij hoort, verwijzen we u naar een ruimer artikel dat ik heden heb gepubliceerd op het culturele weblog van eigen bodem All art is quite useless van Rond1900.nl, alwaar veelvuldig iets over deze Haagse wereldburger te vinden is.
____________
Afbeeldingen
1. Groot gedeelte van een bladzijde uit de vijfde druk van Korte Arabesken van Louis Couperus, zoals uitgekomen bij uitgeverij Wereldbibliotheek te Amsterdam, zonder jaartal.
2. Buste van Couperus in de Haagse Surinamestraat. (Foto: P.L. van Till.)

Geen opmerkingen: