zondag 4 juli 2010

William Edward Hartpole Lecky: A Missed Destiny

Weary of life, but yet afraid to die,
Sated and soured too, he slowly sinks,
With genius, knowledge, eloquence and wit,
And all the gifts of fortune vainly given ;
Some morbid ply that flaws the heart or brain,
Some strange infirmity of thought or will,
Has marred the mall ; nothing remains behind
But fragmentary thoughts and broken schemes,
Some brilliant sayings and a social fame
Already fading ; but his mind is yet
Keen, clear, and vivid, though his nerveless will
Can never rise to action ; so he ends—
The eagle's eye without the eagle's wing.

William Edward Hartpole Lecky (1838-1903)
Uit Poems (1891)
__________
Voor meer poëzie van deze voornamelijk vergeten dichter zij verwezen naar de website All art is quite useless van Rond 1900.nl. Weer een ander gedicht is te vinden op onze zustersite Tempel der Dichtkunst.

2 opmerkingen:

Ludo Geloen zei

Beste Heinz, het doet deugd om werk van een ongekende (Ierse) dichter te lezen. Nu het wat heet is (men denkt aan een hittegolf - 'hitte' is juist maar 'golf' is wat overdreven), surf ik wat rond en doe de plaatsjes aan die ik normaal gezien wat meer zou moeten komen bekijken. Als men eens een boek zou maken van alle ongekende meesters (uit gelijk welke kunstdiscipline) dan denk ik dat het boek ongekende afmetingen zou krijgen. Enkele jaren terug wou een dame uit de garagewereld (juist, ze is nog steeds secretaresse van een plaatselijke garagist hier in de Westvlaanders) die wat tijd over had, alle Vlaamse componisten (mannen en soms ook vrouwen die een muzieknoot op papier hebben gezet - al dan niet tot klinken gebracht en geboren na 1800) in een boek bundelen. Het volume telt meer dan 950 pagina's. Het merendeel zijn ongekende toondichters... Wat moet dat dan niet worden als men alle getormenteerde kunstmensen van gans Europa samen zou willen brengen??

Heinz Wallisch zei

TJA Ludo:
Hoe prikkelend die gedachte ook is, en hoe zeer het besef ook meespeelt dat het (een) enorm(e) bedrag(en) aan subsidie(s) vereist, die men — mede als gevolg van financieel-economische crises — steeds moeilijker bijeen krijgt, de overwegingen vooraf zullen van velerlei aard dienen te zijn, aangezien er tal van opties zijn:
kiest men per land, per discipline, of per land en discipline gecombineerd; is er kans op een lezerspubliek dat groot genoeg is om een uitgave in enig opzicht lonend te krijgen, en meer zulks.
Hoeveel tijd zal het vergen, en moet men per thema één persoon laten werken, die dan tamelijk arbitrair te werk zal moeten gaan — hetgeen niet zo'n bezwaar hoeft te zijn, als er maar een aanvaardbaar geheel als resultaat komt te liggen.
Of stelt men een 'comité' samen van min of meer gelijkgestemden, waarvan de leden onderling contact houden; dat zal, afgezien van de van oudsher bekende problemen, ertoe leiden dat (een) dergelijk(e) project(en) zeer veel tijd zullen vergen.
Als je bedenkt dat het internationaal befaamde magische vierkant

SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS


heeft geleid tot een vierentwintig delig standaardwerk met de omvang van een (middel)grote encyclopedie, krijg je toch ietwat knikkende knieën als je over dat idee doordenkt, hetgeen overigens niets af doet aan de aantrekkelijkheid ervan. Maar eenmaal voor de verleiding bezweken, zullen etmalen van achtenveertig tot tweeënzeventig uur bovenaan het verlangslijstje komen.