donderdag 14 augustus 2008

Facsimile van een Novalis-gedicht in handschrift

Weinigen, en vooral zeer weinig Nederlanders en andere niet (oudere) Duitstaligen zullen dit fraaie handschrift van Novalis [1 kunnen lezen. Daarover dacht de uitgever — Insel-Verlag zu Leipzig — zo'n zeven decennia geleden net zo. Achterin het boek met 45 facsimile's met gedichten van Ernst Anschuß via Martin Luther en Johann Martin Usteri zijn slechts zes daarvan in druk opgenomen — in die dagen in Fraktur [2] een lettertype dat heden ten dage ook de meeste jonge Duitstaligen niet meer kunnen lezen [3]. Novalis' gedicht staat daarin ook afgedrukt.


Ich sehe Dich in tausend Bildern,
Maria, lieblich ausgedrückt,
Doch keins von allen kann Dich schildern,
Wie meine Seele Dich erblickt.

Ich weiß nur daß der Welt Getümmel
seitdem wir wie ein Traum verweht,
Und ein unnennbar süßer Himmel
Wie ewig im Gemüte steht.

__________
[1] Pseudoniem van Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg (1772-1801).
[2] In de tweede (onderbouw)klas van het lyceum — na de Tweede Wereldoorlog kreeg men in de vorm van onderwijs niet meer, zoals vóór WO II, in de eerste klas reeds Duits — heeft de docent ons nog een hele pagina uit een mede door hem geredigeerd boek in Fraktur laten lezen, maar dat was het.
[3] Het is eventueel op particuliere scholen in het Duitse taalgebied nog gebruikelijk om aandacht aan deze — veelal ten onrechte als Gothisch gekwalificeerde — letters aandacht te besteden. Studenten Germanistik krijgen dat later wel voor de kiezen en na een paar dagen lezen ze het net zo snel en goed (of net zo langzaam slecht) als de Latijnse letters.
____________
Afbeeldingen
1. Facsimile van het gedicht van Novalis.
2. Frakturversie van hetzelfde gedicht.
3. De dichter der Duitse Romantiek Novalis.
__________
NB: Voor meer facsimile's van oorspronkelijke Duitse gedichten verwijs ik u naar een gelijksoortige bijdrage met het laatste van de Sonnette von Orpheus van Rainer Maria Rilke op mijn Duitse site Kulturtempel. Op mijn Belgische site Cultuurspectrum is ook heden nog een Goethe-gedicht uit hetzelfde boek te lezen.

1 opmerking:

Heinz Wallisch zei

Reacties, die geen betrekking hebben op de inhoud van het artikel, worden onverbiddelijk verwijderd. Ik ben in het geheel niet geïnteresseerd in aanbiedingen van commerciële instellingen, en zeker niet van een casino dat onder een bijdrage over de Duitse dichter Novalis meent de aandacht op zich te moeten vestigen.