donderdag 10 december 2009

Dickens' Little Dorrit bij NCRV op Nederland 2

Van armoede naar rijkdom
Vanaf maandag 14 december zal de NCRV via Nederland 2 het veertiendelige kostuumdrama Little Dorrit van Charles Dickens (1812-1870) uitzenden. De roman is geschreven in de jaren 1855/57 en in laatsgenoemd jaar als boek verschenen. In de Nederlandse versie die bij de Gebroeders Graauw, Amsterdam — Soerabaja, is uitgekomen, is de naam Dorrit veranderd in Dora. De vertaling is gerealiseerd door C.M. Mensingh; het bijna 500 pagina's tellende boek op groot romanformaat met twee kolommen druks, is voorzien van 58 houtgravures 'naar teekeningen van J.C. Mahoney'.


De roman is opgesplitst in twee delen: het eerste telt zesendertig hoofdstukken, het tweede vierendertig. Qua titels van die delen is er een duidelijke tegenstelling: Armoede, respectievelijk Rijkdom. Dat kan in de loop van veertien delen — elk van drie kwartier — nog tot flink wat dramatische situaties leiden. Scenarioschrijver Andrew Davies is van mening dat Little Dorrit als hoofdthema heeft de wijze waarop mensen uit alle lagen van de bevolking omgaan met rijkdom en armoede. Parallellen naar onze tijd — en niet alleen maar in het land van Dickens en van de NCRV — dringen zich vanzelfsprekend aan ons op.
Tom Courtenay en Emma Pierson — de laatste als Dorrit — vertolken de belangrijkste rollen in dit kostuumdrama.
Maandag wordt Little Dorrit uitgezonden tussen 17:35 uur en 18:20 uur.
__________
Afbeelding: Tekening uit de Nederlandse vertaling die is verschenen bij uitgeverij Gebroeders Graauw: "De toeschouwster stond met de hand op haar borst naar het meisje te kijken."

Geen opmerkingen: