woensdag 2 november 2011

Cultura 24: Veel aandacht voor Remco Campert

In het centrum van de aandacht
Dat de Nederlandse schrijver Remco Campert (geboren 1929) dezer dagen zeer nadrukkelijk in de belangstelling staat, is niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat zijn opzienbarende boek uit 1961, Het leven is verrukkulluk een halve eeuw na verschijnen, in de dertigste druk, al bijna twee weken op vele stapels in de Openbare Bibliotheken in ons land verkrijgbaar is voor nop; officieel voor de vaste cliëntèle van de OB, in de praktijk kan iedere bezoeker die even binnenwandelt een exemplaar meenemen, en dat is en blijft een goede zaak. Nederland leest is het motto waaronder dit boek verschijnt en de manifestatie zich van 21 oktober tot en met 18 november aan oog en oor der geïnteresseerden voltrekt.

Woensdag 2 november
Vanaf woensdag 2 november zijn er op het digitale televisiekanaal Cultura 24 drie programma's over Remco Campert te zien en daarnaast figureert hij nog in twee uitzendingen, die samen één gebeurtenis documenteren. Dat laatste is het geval in Chabot, Mulder en Campert: Tot zoens (1), een NTR-programma waarvan het eerste deel wordt gepresenteerd tussen 20:00 uur en 20:41 uur.

In aansluiting volgt, tot 21:00 uur, een gesprek met Remco Campert in de herhaling van een aflevering van het tv-programma Knetterende Letteren.

Donderdag 3 november
Foto: Cleo Campert.
Afgedrukt op het 
achterplat van de
Nederland Leest-
editie 2011: Het
leven is verrukkulluk.
Op 3 november wordt het tweede deel van de registratie van het theaterprogramma met Bart Chabot, Jan Mulder en Remco Campert: Tot zoens uitgezonden, tussen 20:00 uur en 20:51 uur, direct gevolgd, tot 21:00 uur, door een aflevering van het altijd kort durende programma Op het nachtkastje, waarin Remco Campert ook als protagonist heeft gefungeerd.

Vrijdag 3 november

Op de laatste werkdag van de lopende week zendt Cultura 24 een herhaling uit van Avro's Close up-aflevering van remco Campert, een zondagskind. Die aflevering betreft een documentaire over deze auteur, welke werd uitgezonden ter gelegenheid van diens zeventigste verjaardag, die op 28 juli 1999 heeft plaatsgegrepen. 

Geen opmerkingen: