dinsdag 6 december 2011

Herdenking van de sterfdag van Anthony Trollope

Anthony Trollope. Foto
van Napoleon Sarony.
Op 7 december van het jaar 1882 is de in 1815 geboren Britse schrijver Anthony Trollope is overleden en daarom wordt hier en daar bij zijn leven en werk stilgestaan. De man was eerst in dienst van de Britse Posterijen en in die hoedanigheid mag hij worden gezien als de uitvinder van de eerste Royal Mail Letterbox: de brievenbus.
Toen Anthony Trollope in genoemd jaar overleed, had hij meer woorden in druk gerealiseerd dan welke andere Britse auteur dan ook. Na zijn eerste roman, The Warden, verschenen in 1855, heeft deze schrijver er nog ruim veertig gepubliceerd. Kort van stof was hij niet, en dat bleek mede in de omvang van sommige series. De Barsetshire Chronicles bestaan uit vijf romans, die samen meer dan vier duizend pagina's in kleine letters omvatten.
Brievenbus, zoals door
Trollope uitgevonden.
Foto van Kaihsu Tai.
Bijna alle romans van Anthony Trollope waren succesvol, en hebben dientengevolge de schrijver ook enig aards slijk opgeleverd. Het boek Can you forgive her? leverde de schrijver anderhalve eeuw geleden ruim drie en een half duizend pond op en zes andere brachten eveneens drieduizend pond in het laadje, zodat hij aan het eind van zijn leven alleen al met schrijven het, toen gigantische bedrag van een kleine negenenzestig duizend pond had opgebracht. Zijn autobiografie, door zijn zoon kort na het overlijden van de schrijver uitgegeven, zorgde voor een neerwaartse spiraal in de teruggang in de belangstelling en de waardering, die zich reeds kort na zijn overlijden had aangediend.  

Geen opmerkingen: