zaterdag 17 december 2011

Sterfdag van Dorothy Sayers wordt heden herdacht

Plaquette ter nagedachtenis
van Dorothy Sayers.
Romancière en theoloog
Een Engelstalige culturele figuur die vandaag wordt herdacht, is de schrijfster en theoloog Dorothy Sayers, die is overleden op 17 december 1957 te Witham in het graafschap Essex, waar ze met haar echtgenoot sedert 1926 woonde. Ze was de bedenkster van onder meer de speurneus Lord Peter Wimsey, over wie ze diverse romans schreef, welke later zijn verfilmd, resp. als televisiereeks zijn uitgezonden.
Dorothy Sayers werd geboren te Oxford op 13 juni 1893. In 1915 promoveerde ze cum laude in de middeleeuwse letterkunde. Acht jaar later verscheen haar eerste roman, waarin de dany-detective Lord Peter Wimsey als protagonist fungeerde, die uiteindelijk in veertien romans en korte verhalen zijn rol zou blijven vervullen. In 1936 werd één van de Lord Peter-verhalen als toneelstuk opgevoerd. Lord Peter-verhalen zijn eveneens in het Nederlands verschenen.

Een van de romans
met Lord Peter.
Minder bekende kanten
Aardig wat minder bekendheid genieten haar boeken met een andere speurder als protagonist: Montague Egg. En evenmin is het tot de meeste van haar lezers doorgedrongen dat de schrijfster zich ook met theologische thema's heeft uiteengezet, onder meer in het stuk The Man Born to be King dat in het Nederlands als Het grootste drama dat ooit werd opgevoerd, dat reeds snel na verschijnen in ons land in de ramsj belandde (geboden versie 49 cent), en waarvan ik in 1995 nog eens een exemplaar voor een stuiver heb kunnen kopen.

Dorothy Sayers vertaalde ook, onder meer Tristan en het Roelandslied. Ze wilde ook nog Dantes Divina Commedia vertalen, doch daarvan is het niet meer gekomen.

Geen opmerkingen: