zondag 23 december 2007

Tweedelig filmportret van Rabindranath Tagore

Twee zondagen op Nederland 2
Het OHM-net [1] zendt gedurende twee achtereenvolgende zondagen — 23 en 30 december, via de publieke omroep Nederland 2, beide keren tussen 15:25 uur en 16:00 uur [2] — het in twee delen opgesplitste programma Wie kijkt er door mijn ogen, over de Indiase schrijver Rabindranath Tagore (1861-1941). Hij was dichter, filosoof en toneelschrijver, onderwijzer, schilder en musicus, en slaagde er dikwijls in de eerste van de hier genoemde functies te verbinden met de laatstgenoemde, bijvoorbeeld als hij diverse van zijn gedichten zingend heeft voorgedragen. In 1913 werd Tagore als eerste Indiase auteur onderscheiden met de Nobelprijs voor Literatuur.
In ons land zijn diverse van zijn kortere werken uitgegeven door Wereldbibliotheek, zoals de bundel Vuurvliegjes, de aforismenverzameling Zwervende Vogels, welke, in verschillende uitvoeringen, nog enkele keren zijn herdrukt. Ook proza, zoals De Riviertrap, is door dezelfde uitgever in ons land onder de mensen gebracht. [3]

Studie in Engeland
Tussen 1878 en 1883 verbleef Rabindranath Tagore in Engeland om aldaar rechten te studeren, doch al snel koos hij voor Engelse Literatuur. In 1883 trad hij in het huwelijk met een tienjarig meisje dat hem vijf kinderen schonk, doch die reeds in 1902 stierf. Tussen 1891 en1897 beheerde Tagore het familiebezit. In die periode ontwikkelde hij een eigen schoolsysteem dat bewust van het Engelse afweek en dat hij in praktijk wilde brengen, en waartoe hij in 1901 een eigen school stichtte. In de jaren 1912/13 ondernam hij tal van reizen: naar Engeland en de Verenigde Staten, waar hij diverse voordrachten hield. In 1921 en 1930 reisde hij opnieuw, onder meer naar tal van Europese landen; in 1932 ook nog naar Mesopotamië en Perzië.
(wordt vervolgd)
__________
[1] OHM-net: Organisatie Hindoe Media, op Internet te vinden onder www.ohmnet.nl/.
[2] Het eerste deel van de film wordt herhaald om 11.25 uur op zaterdag 29 december de dag, voordat het tweede deel zal worden uitgezonden.
[3] Op boekenmarkten en bij tal van antiquariaten duiken met grote regelmaat diverse
van de Wereldbliotheek-bundeltjes op, die, uitzonderingen daargelaten, doorgaans niet meer dan één euro kosten.

Geen opmerkingen: