zaterdag 4 juni 2011

Twee novellen van Theodor Storm op NDR Kultur

In het programma Am Abend vorgelesen dat door de regionale Duitse radiozender NDR Kultur wordt uitgezonden, en gewoonlijk belletrie voorstelt, wordt deze traditie in de week van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juni overeind gehouden als er vier dagen in plaats van vijf dagen wordt uitgezonden, en twee van de in totaal achtenvijftig door hem gepubliceerde novellen zullen worden voorgelezen, van de Duitse topauteur Theodor Storm (1817-1888).
Theodor Storm, één der grootste 
Duitse schrijvers uit de negentiende
eeuw. Buste in 
het Schlosspark van
zijn geboorteplaats Husum.
Op maandag 6 en dinsdag 7 juni, beide keren tussen 22:00 uur en 22:35 uur, zal de novelle Beim Vetter Christian uit 1873 worden voorgelezen door de onverwisselbare stem van Gerd Westphal, die op 11 november 2002 op 82-jarige leeftijd is gestorven.
Theodor Storm heeft over bovengenoemde novelle relatief veel in zijn briefwisseling met andere grootheden uit de literatuur van die jaren gehad, weliswaar binnen het Duitse taalgebied, maar niet alleen met Duitse auteurs.
Woensdag 8 en donderdag 9 juni, eveneens tussen 22:00 uur en 22:35 uur, zal, dan door Hugo Bartels, het verhaal Im Brauerhaus worden voorgelezen. Theodor Storm heeft die novelle in de jaren 1878/79 geschreven.
Elk van beide verhalen beslaat ruim twintig pagina's, althans in de dundruk-editie van de Sämtliche Werke, in 1981 uitgegeven door Magnus Verlag Essen; deze is identiek aan de uitgave zoals die oorspronkelijk door Cotta is gepubliceerd.

Geen opmerkingen: