woensdag 10 september 2008

Een langdurig onverkoopbare boek: DER AEON

Toen ik, in mijn gymnasiumtijd met enige regelmaat een boekhandelaar en diens echtgenote, beiden met een winkel in het centrum van de Stad, verving dan wel op drukke tijden ondersteunde, vond ik, tijdens een van de vele rondgangen door de relatief smalle gang achter de éne winkel — waarin ondiepebo ekenrekken langs de muur stonden, die van onder tot boven helemaal volgestouwd waren — enkele exemplaren van het hierbove afgebeelde boek: DER AEON — in fünf Aufzügen bearbeitet; het was in Nederland uitgegeven in 1924 en die exemplaren waren al meer dan een decennium in bezit van de bewuste boekhandelaar/uitgever/grossier.
"Een onverkoopbaar boek", luidde zijn commentaar. "Ik heb het wel eens voor een rijksdaalder aangeboden, maar ook dan wil niemand het hebben."
Zelfs voor de tijd dat boeken heel goedkoop waren — zeker in de ramsj en tijdens speciale opruimingen — was de prijs van een rijksdaalder waarlijk een cadeau voor de eventuele koper, aangezien het hier gaat om een boek dat is verschenen in een oplage van slechts driehonderd exemplaren, die alle zijn genummerd.


Hoewel Amersfoort ook toen al meer dan een eeuw niet meer in de staat Holland lag, zijn het niet alleen maar Duitsers (geweest) die consequent de stupide benaming van ons land hebben gebruikt en tot op de huidige dag doen. Deze uiting van randstedelijke hoogmoedsverplettering is echter ten opzichte van alle bewoners van de staat der Nederlanden, maar dan buiten die regio, discriminerend.
De titelpagina van DER AEON meldt verder:

die frommen leute weren lieber gestorben dann
solches gesehen unnd haben doch solches sehen
müssen unnd nicht sterben

En zo is het nog altijd.

Geen opmerkingen: