dinsdag 23 september 2008

Een compleet met de hand vervaardigde bundel in de erg duistere dagen tijdens de herfst van 1944

Alternatieve Vrolijkheid
Voordat Gerard Kornelis van het Reve zijn Tien vrolijke verhalen kon publiceren, was er, in de totale duisternis gedurende het najaar van 1944, een uitgeversmaatschappij — De Poolpers te Gouda — die Tien vrolijke gedichten heeft bijeengesprokkeld en deze als Lichtpuntjes — met daarin enkele dubbele bodems — in een mooi bundeltje heeft gepubliceerd.


In het Colofon staat dat de gedichten uit de hand zijn gezet, en "bij gebreke van gas en electriciteit" — over ernstig gebrek aan energie gesproken! — op de handpers zijn gedrukt op "Pannekoek"-papier, en vervolgens geheel met de hand zijn afgewerkt. Over degene die de bundel heeft samengesteld — elders wordt de naam Yda Elisabeth Andrea genoemd —, alsmede over de omvang van de oplage worden geen mededelingen gedaan.
De inhoud bestaat uit tien gedichten van negen auteurs variërend van P.C. Hooft tot en met Jacobus van Looy (1855-1930); Bredero komt er tweemaal in voor.
Van Jac. van Looy nemen we het in dat bundeltje opgenomen gedicht hieronder over:

EEN LIEDJE VAN ZEBEDEUS

Nu komt ze van de bron
En gaat ze door de zon,
Licht, tip-top, roze en ros,
Haar gloênde harendos.

En waar de boomstam staat,
Gegroefd als 'n oud gelaat,
Spitst ze haar kin naar boven,
Waar al de loovers stoven.

'k Wou het liep al zoo naakt
Wat recht is, welgemaakt,
En wandelende in de zonne . . .
En de rest in capuchonnen.

(Gedichten schreef Van Looy in de peride 1884-1925; de complete verzameling is pas in 1932, twee jaar na zijn overlijden, uitgekomen.)
__________
Lichtpuntjes
— Tien vrolijke gedichten. "De Poolpers", Gouda, 1944. 20 pag., 'geschept' papier.
Teksten van P.C. Hooft, G.A. Bredero, Pieter Langendijk, Jan Pieter Heye, Heiman Dullaert, Joost van den Vondel, E.J. Potgieter, Adriaan Poirters en Jac. van Looy.
NB: Via Internet is het boekje nog bij diverse antiquariaten verkrijgbaar voor prijzen, variërend van vijf tot en met tien euro.
____________
Afbeeldingen
1. Titel en subtitel op de voorzijde van de omslag van het bundeltje in kwestie.
2. 't Dresdener petje. Zelfportret van Jacobus van Looy.

Geen opmerkingen: