donderdag 10 februari 2011

Erotische poëzie over natuurlijke liefde

Holland Doc 24 — één van het rijk geschakeerde palet aan Nederlandse, digitale televisiezenders, die 24 uur per etmaal in de ether zijn — biedt op zaterdag 12 februari de herhaling van een documentaire uit 1996 van Heddy Honigman, die zich liet inspireren door de erotische poëzie van de Braziliaanse auteur Carlos Drummond de Andrade (1902-1987).
Oudere Brazilianen komen in beeld met voordrachten van Andrade's verzen en ze reageren tevens op de inhoud ervan.
Dankzij de Nederlandse letterkundige August Willemsen (1936-2007) kunnen we sedert 1980 beschikken over een ruim voorziene, tweetalige bundel Gedichten. Wilemsen heeft niet alleen de vertaling gerealiseerd, maar tevens heeft hij de keuze uit Andrade's oeuvre gemaakt en heeft hij de Nederlandse bundel van een Nawoord voorzien.
In een lijst Vertalingen achterinde verzameling kunnen we lezen dat er reeds Nederlandse vertalingen van enkele gedichten van deze meester in Nederlandse literaire periodieken waren opgenomen — in Raam, Raster, Bzzlletin en Maatstaf, alsmede in het blad Avenue.
Speciaal voor de Arbeiderspers-bundel heeft de schrijver een — toen nog — ongepubliceerd gedicht afgestaan dat de achterzijde van het boek in handschrift siert, met daarnaast in drukletters nogmaals de oorspronkelijke tekst, aangevuld met de Nederlandse vertaling.

Geen opmerkingen: