dinsdag 8 februari 2011

Kronkels en Simon Carmiggelt op Geschiedenis 24

Simon Carmiggelt, alias Kronkel.
Kronkels
In de programmering van het digitale televisiekanaal Geschiedenis 24 worden de komende dagen minimaal acht programma's uitgezonden met Simon Carmiggelt (1913-1987) als protagonist. In tal van die, relatief korte, programma's gaat het om een Kronkel van Vara-tv
. Al die afleveringen dragen die naam omdat daarin steeds een kort verhaal uit het oeuvre van Carmiggelt wordt voorgelezen, dat uit één van zijn vele bundels afkomstig is. Deze verzamelingen in boekvorm zijn steeds keuzes uit de productie van een heel jaar aan Kronkels uit Het Parool — dus uit ongeveer 250 stukjes — en die schifting werd door de auteur zelf gerealiseerd, en zo bleven er meestal zo'n vijftig per bundel over.

Uitzendingen

De losse Kronkels en de VPRO-reeks uit 1962 zijn, voorzover het de avonduren [1] betreft, op genoemd kanaal te volgen op:
dinsdag 8 februari, tussen 21:27 uur en 21:38 uur (Nasleep)
woensdag 9 februari, tussen 21:06 uur en 21:33 uur (VPRO Kronkels uit 1962: Man van alledag)
woensdag 9 februari, tussen 23:45 uur en middernacht (Rikkie)
donderdag 10 februari, tussen 19:45 uur en 20:00 uur (Rikkie)
donderdag 10 februari, tussen 22:59 uur en 23:06 uur (Na jaren)
vrijdag 11 februari, tussen 18:59 uur en 19:06 uur (Na jaren)

Twee praatprogramma's
In de herhaling van een aflevering uit 1997 van het VPRO-praatprogramma De Plantage van Hanneke Groenteman, over kunst en cultuur, volgt — op woensdag 9 februari, tussen 21:33 uur en 22:30 uur — een gesprek met Simon Carmiggelt. 

Op vrijdag 11 februari wordt een aflevering herhaald van een ander, toen zeer spaakmakend praatprogramma: Een groot uur U van Koos Postema — in dit geval uit 1978 —, eveneens met Simon Carmiggelt.
Eigenlijk zou je de volgorde van die beide programma's verwisseld willen zien. Maar. . . . het digitale kanaal Geschiedenis 24 zendt gedurende het hele etmaal uit, en wij beperken ons hier tot het avondprogramma. Dat betekent dat in de gehele programmering dat best al eens zo zou kunnen zijn.

__________
[1] Voor eventuele herhalingen in de periode van middernacht tot ongeveer 18:00 uur raadplege men de programmagegevens op de website van de zender in kwestie.

Geen opmerkingen: