zaterdag 6 december 2008

Dichters over de wintermaand — 1. Hein Boeken

DECEMBER

Stil en traag kruipt de maand van enkel nàchten.
(De Stille Getuige.)

Voor Top Naeff [*]

Van enkel nachten, zegt ge, waar dees maand?
Van morgens enkel, dunkt me, en van avond-dalen:
Zoo dicht bijéén de gouden konings-zalen
Van stralende' opgang en hel-ondergaand

Zon-goud, dat zelfs in hoogsten middag staand
't In avond-nestjen schuilt van schuinse stralen,
Of achter wolk-berg poost, een hooge, kale
Door goud-zoom slechts van vèr verblijf verraênd.

"Toch zijn de nachten lang". — Ja, dat is waar
Maar zie daar gluurt de maan reeds door mijn venster.
Want, ach! mijn nachten vul ik met gemijmer.

Want anders waar dees tijd wel àl te zwaar,
Dees donkre tijd, dees nachtmaand, o December!
Voor armen bard en kunsteloozen rijmer.

HEIN BOEKEN
Uit: Verzen.
Uitgeverij P.N. van Kampen & Zoon — Amsterdam

[*] Top Naeff: eigenlijk
Anthonetta van Rhijn-Naeff — romanciëre en schrijfster van novellen, toneelstukken en, later in haar bestaan, terugblikken op leven en letteren — leefde van 1878 tot in 1953.

NB: Meer gedichten van Hein Boeken vindt u op deze site in bijdragen over de maand oktober en over het jaargetijde Herfst.

Geen opmerkingen: