dinsdag 28 april 2009

De lotgevallen van schrijver Maarten Maartens

Stiefkind van onze letteren
Op 21 april verscheen op de fin de siècle website All art is quite useless een bijdrage van Sander Bink onder de titel Fin-de-siècle-varia, waarin terloops de naam Maarten Maartens viel: één van de pseudoniemen van Jozua Schwartz. En dat is wel eens goed, want nu is er een heel directe aanleiding om op die bijzondere schrijver van Nederlandse bodem, die niet alleen als kind zes jaar gedwongen in Engeland verbleef, waar diens Joodse vader Solomon Schwartz, een gekerstende met de nieuwe voornamen August Ferdinand Carl, te Londen als predikant werkzaam was.


Na terugkeer in ons land ging de jonge Jozua eerst maar eens rechten in Utrecht studeren en daar promoveren (1882), en trad hij een jaar daarna in het huwelijk. Vervolgens ging hij enige tijd als globetrotter ervaringen opdoen. Tegelijkertijd begon hij met het schrijven van wat een aardige reeks boeken zou worden: meer dan twintig in het Engels, en enkele in het Nederlands.
Over die schrijver en zijn werk heb ik heden een omvangrijk artikel geplaatst op de bovengenoemde site van Rond1900.nl. Voor meer over het fenomeen Maarten Maartens en zijn werk zij derhalve hier gaarne naar dat weblog verwezen.

Geen opmerkingen: