donderdag 30 april 2009

Twee films naar sprookjes van Gebroeders Grimm

Televisie-sprookje op vrijdag 1 mei
Op vrijdag 1 mei presenteert de Westdeutsche Rundfunk WDR tussen 12:00 uur en 13:00 uur een film van Bodo Fürneisen uit 2008 naar het sprookje Vrouw Holle van de gebroeders Grimm. Dat verhaal is het vierentwintigste sprookje uit de eerste band (van drie), met de Kinder- und Hausmärchen, zoals deze zijn verzameld door twee broers van de familie Grimm: Jacob (1785-1863) und Wilhelm (1786-1859).
In die film spelen onder anderen Marianne Sägebrecht, Herbert Feuerstein en Lea Eisleb.

De beide broers
Je zou bijna geneigd zijn te vragen: wie is er niet mee opgegroeid; met de sprookjes van Andersen en Grimm? In sommige gevallen zelfs zonder bewust te zijn van de naam van de vertellers, respectievelijk verzamelaars. In het laatste geval waren het twee broers [1], die ruim een jaar scheelden, beiden in Hanau waren geboren en tevens samen leefden, studeerden en eveneens beiden professor in Göttingen werden. Ook werden ze allebeide in 1837 uit die functie ontslagen, maar later werden ze, en opnieuw samen, lid van de Berlijnse Akademie der Wissenschaften. Getweeën legden ze de basis voor het Deutsche Wörterbuch, dat hun naam is gaan dragen en van een enorme omvang is [2]. Beroemdheid hebben ze echter pas verworven als verzamelaars van de Kinder- und Hausmärchen [3], die tot op de huidige dag een vooraanstaande plaats in de wereldliteratuur hebben weten te behouden.
Over de wederwaardigheden van deze twee — van wie, gezien de tijd waarin ze leefden, we mogen zeggen dat ze oud geworden zijn: 78, respectievelijk 74 jaar — is in de dtv-reeks Portrait — als nummer 31076 — in de zomer van 2004 een voortreffelijke, overzichtelijke en rijk geïllustreerde biografie verschenen, die weliswaar inmiddels bij de uitgever is uitverkocht, maar hier en daar nog wel opduikt.

Televisie-sprookje op zondag 3 mei
Op 3 mei wordt, vroeg in de middag, tussen 13:55 uur en 14:55 uur opnieuw een televisiefilm met als inhoud een Grimm-sprookje vertoond. Ook daarbij gaat het om een zeer recente verfilming — van Wolfram Eißler, uit 2008 — van Brüderchen und Schwesterchen, het elfde sprookje, opgenomen in de eerste bundel.
Daarin treden onder anderen Odine Johne, Hans-Laurin Beyering en Andrea Sawatzki op.
__________
[1] Er was eerder een kind in dat gezin geboren, eveneens een jongen, die van 12 december 1783 tot 16 maart 1784 heeft geleefd.

[2] Het eerste deel is in 1854 verschenen, de laatste — drieëndertigste — band is in 1960 uitgekomen. Dat was met 16.000 DM een zodanig prijzige aangelegenheid, dat er in de jaren tachtig een dtv-editie voor minder dan tien procent van die prijs is uitgebracht; die was echter snel uitverkocht.

[3] De eerste uitgave is in twee delen verschenen, 1812, respectievelijk 1815.
Tegenwoordig bestaan er edities — zoals die van Reclam — met een derde deel: commentaar, varianten en andere extra's.
____________
Afbeeldingen
1. Titelpagina van de zevende druk van Band 1, Große Ausgabe (1857). Overgenomen in de driedelige Reclam-uitgave uit 1992, ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Reclams Universal Bibliothek.
2. Brüder-Grimm-Denkmal in hun geboorteplaats Hanau.
3. Illustratie, behorend bij het sprookjeBrüderchen und Schwesterchen. Afgedrukt tegenover de titelpagina van de Reclam-editie uit 1992.

Geen opmerkingen: