donderdag 9 april 2009

Het vroege leven van Marcel Reich-Ranicki nu als speelfilm via Arte en volgende week via Das Erste

Voorbespreking
Arte-televisie bijt deze week het spits af als het gaat om de eerste vertoning van de — vooral in Duitsland, inmiddels reeds veelvuldig besproken — verfilming van het boek met een persoonlijke terugblik op het leven van de in juni 1920 geboren Marcel Reich-Ranicki, de onnavolgbare literatuurpaus van het Duitse taalgebied. Weliswaar hebben ook andere oudere heren in de literaire scene van die ruime streken die eretitel dan wel licht spottend toegevoegde benaming gedragen, maar Reich-Ranicki is zo consequent voortgegaan op de eenmaal ingeslagen weg, die hij in Duitsland nu al een halve eeuw met vaste tred begaat dat geen ander hem — ook niet tijdens zijn resterende actieve leven — zal inhalen. Daarvoor zal hij eerst willens en wetens plaats moeten maken op de tot op heden aan één wezen plaats biedende Pegasus.


Al weken heeft de man gefigureerd in allerlei zogeheten talkshows in het Duitse televisielandschap waar de overmatig idolate gastvrouwen, respectievelijk gastheren steeds opnieuw blijk geven van te weinig kritische afstand en journalistiek voorbehoud, hetgeen de zaken wel eens ietwat buiten proportie trekt.

Het verhaal in boekvorm
Het boek Mein Leben, dat voor het eerst is verschenen in 1999 en binnen relatief korte tijd meer dan een miljoen keer werd verAkocht in de gebonden editie, kwam reeds een jaar later uit in een eveneens zeer gewilde paperbackeditie voor circa de helft van de prijs van de gebonden uitgave. Over die versies en de inhoud ervan hebben we al in een artikel geschreven dat op deze website te vinden is op vrijdag 30 januari 2009.
Reeds eerder, nu bijna een half jaar geleden, hebben we eveneens melding gemaakt van het schandaal dat Reich-Rancki — niet geheel onterecht overigens — heeft veroorzaakt met zijn weigering om een Fernsehpreis in ontvangst te nemen, aangezien dat instituut zoveel Blödsinn verspreidt. Je kunt best één en ander tegen Marcel Reich-Ranicki in het veld brengen, maar het gaat toch niet aan hem aan te vallen, respectievelijk af te vallen, als de man volkomen gelijk heeft. Waarvan akte.


De verfilming
Het bijna zeshonderd pagina's dikke boek — wie was er nu nog maar tegen dikke boeken? — behandelt het leven tot ver in de werkzame periode als criticus in het naoorlogse Duitsland, waarbij zelfs toen nog recente gebeurtenissen — zoals de breuk met collega en vriend Walter Jens, met wie hij dagelijks een lang telefoongesprek voerde — aan de orde kwamen. De film daarentegen beperkt zich tot de terugkeer naar Duitsland in 1958. Aangezien er diverse jongere levensfasen aan bod komen, zijn er ook twee acteurs, welke de rol van MRR vervullen; de meest belangrijke daarvan is Mathias Schweighöfer die de jonge man tussen diens zestiende en achtendertigste jaar uitbeeldt.
De verfilming van Dror Zahavi [1], die onlangs gereedgekomen is en welke al een zeer druk bezochte voorpremière in een Hamburgse bioscoop heeft beleefd, wordt op — in dit geval Goede — Vrijdag 10 april, tussen 21:00 uur en 22:30 uur via Arte-televisie uitgezonden. Een herhaling wordt gepresenteerd op zondag 12 april (eerste paasdag) vanaf 16:00 uur.
Direct na de film herhaalt Arte vrijdagavond een film die het Zweite Deutsche Fernsehen in 2004 heeft voorgesteld, Biographie — Marcel Reich-Ranicki waarin de mens en criticus nog eenmaal zijn leven tot op dat moment de revue heeft laten passeren. Dat ietwat oudere document in bewegende beelden wordt niet herhaald.
Op woensdag 15 april wordt de film Mein Leben nogmaals op de buis uitgezonden, maar dan door het eerste Duitse net ARD/Das Erste, van 20:15 uur tot 21:45 uur. Daarop volgt dan een ontmoeting met de auteur van het boek. De ARD-gegevens melden niet of daar sprake is van een zeer recent of direct gesprek dan wel eveneens de herhaling van een eerder onderhoud.
__________
[1] Dror Zahavi is een in 1959 te Tel Aviv geboren film- en tevens televisieregisseur, die vooral in het Duitse taalgebied werkzaam is en zowel voor soaps,zogeheten krimi's alsook voor serieuze speelfilms verantwoordelijk tekent. Driemaal werd hij onderscheiden met een filmprijs.
____________
Afbeeldingen
1. Marcel Reich-Ranicki in een voor hem typerende houding. (Foto © ZDF, Mainz.)
2. Marcel Reich-Ranicki voor één van zijn boekenwanden. (Foto © Bettina Strauss. Overgenomen van de dtv-paperback 13327 die de schooleditie van Mein Leben is.)
3. Scènefoto uit de Dror Zahavi-film Mein Leben.

Geen opmerkingen: