dinsdag 15 januari 2008

Wintergedichten van internationale poëten

WINTERNACHT
Nicht ein Flügelschlag ging durch die Welt,
Still und blendend lag der weiße Schnee,
Nicht ein Wölklein hing am Sternenzelt,
Keine Welle schlug im starren See.
Aus der Tiefe stieg der Seebaum auf,
Bis sein Wipfel in dem Eis gefror;
An den Ästen klomm die Nix herauf,
Schaute durch das grüne Eis empor.
Auf dem dünnen Glase stand ich da,
Das die schwarze Tiefe von mir schied;
Dicht ich unter meinen Füße sah,
Ihre weiße Schönheit Glied für Glied.
Mit ersticktem Jammer tastet' sie
An der harten Ecke her und hin.
Ich vergaß das dunkle Antlitz nie,
Immer, immer liegt es mir im Sinn.
__________
Gottfried Keller (1819-1890)
Uit: Sämtliche Gedichte
______________________________
WINTERNACHT
Cellolied
Ich schlafe tief in stiller Winternacht
Mir ist, ich lieg in Grabesnacht,
Alsob ich spät um Mitternacht gestorben sei
Und schon ein Sternenleben tot.
Zu meinem Kinde zog mein Glück
Und alles Leiden in das Leid zurück.
Nur meine Sehnsucht sucht sich heim
Und zuckt wie zähes Leben
Und stirbt.
Ich schlafe tief in starrer Winternacht,
Mir ist, ich lieg in Grabesnacht.
__________
Else Lasker-Schüler (1869-1945)
Uit: Sämtliche Gedichte.
Meer van en over de uitzonderlijke schrijfster Else Lasker-Schüler is te vinden in enkele van onze bijdragen op het fin de siècle weblog All art is quite useless van Rond1900.nl, verleden jaar: haar Liebeslied is in de kolommen van dat elektronische magazine afgedrukt op 11 september 2007. Andere voorbeelden uit haar werk, in dit geval met achtergronden over haar leven, zijn opgenomen in ons artikel van 24 april dit jaar: Dichten over de liefde — in de Duitse taal van toen en heden, eveneens in dat fin de siècle magazine.
_________

ET MAINTENANT VOICI L'HIVER
Et maintenant voici l'hiver,
et mon qui s'était allé,
revenu heureux dans da terre
sachant que tout est à aimer,
depuis le ciel, depuis la mer
jusque mieux et plus humblement
les objes de toutes manières
fidèles ineffablement.
Or foi mise ainsi dans les choses
alors voic mon testament,
aux bous, à l'eau, aux fleurs de roses,
léguant mes joies d'hommes et d'enfant,
car en arbres, toits et maisons,
à mains rouges mieux qu'en prières,
tout me fut doux, tout me fut bon
selon l'outil selon la pierre,
et repos e soit à présent
en eux après labeur et peine,
et de mon blé, mauvais et bons
à vos ici corbeille pleine.
__________
Max Elskamp (1862-1931)
Uit Enluminures (1898)
De Franstalige, Belgische dichter Max Elskamp werd in 1862 te Antwerpen geboren. Als dertigjarige debuteerde hij met Dominical, een jaar later gevolgd door Salutations à la Vierge. Daarin kunnen we — in een uitzonderlijke vorm en in een taal, die blijk geeft van zware beproevingen — zijn religieuze hartstochten volgen. Dat is ongetwijfeld mede beïnvloed door het feit dat hij aan de voet van de katedraal werd geboren. Ook zijn onverbrekelijke band met het Vlaamse land is van blijvende, zo niet van doorslaggevende invloed op zijn werk gebleven. Zoals we bij diverse andere, Franstalige, dichters van Vlaamse origine hebben kunnen vaststellen, heeft ook bij Elskamp die mixtuur van religieus mysterie, natuurverbondenheid en realiteitsbesef ertoe geleid dat hij buiten de zogenaamde scholen en stromingen is terechtgekomen.
In zijn latere levensperiode is hij in zijn bundels veel minder zwaar op de hand en is ook alles in eenvoudiger taal verwoord. Hij staat dan duidelijk onder invloed van Paul Verlaine.
__________
ROSES IN DECEMBER
Roses, roses in December,
Like a dream of golden June,
Roses, faintly red, and ember
Of a fire that died too soon.
On your stems with scarce a leaflet,
And your heads bowed down with dew,
Roses, roses in December,
Droops my heart with tears like you.
Roses, roses in December,
Dream of all that year may bring,
When the winter frosts surrender
All their prey to lovely Spring.
Whe her tender breath shall fan you,
When my true love comes again,
Roses, roses in December,
We shall each forget our pain.
___________
Daisy Beacham
Afgedrukt in Cassell's Magazine, December 1907
____________
Afbeeldingen
1. Gottfried Keller, portret uit 1886, door Karl Stauffer-Bern (1857-1891).
2. Else Lasker-Schüler.
3. Max Elskamp.
4. Rode Roos.

Geen opmerkingen: